Новини

Графима 2019

Графима 2019

Дата на провеждане 25 - 27.IX.2019 Belgrade Fair, Belgrade, Serbia Сърбия, Белград. И тази година заедно с колегите ни от Сърбия ще покажем интересно и актуално оборудване за довършителни процеси в полиграфията. Този специализиран Белградски панаир се превръща в един от основните инициатори на по-бързото развитие на графичния сектор в републиките от бивша Югославия.

Сърбия, Белград. И тази година заедно с колегите ни от Сърбия ще покажем интересно и актуално оборудване за довършителни процеси в полиграфията.
Този специализиран Белградски панаир се превръща в един от основните инициатори на по-бързото развитие на графичния сектор в републиките от бивша Югославия.

< Назад
Нагоре ▲