image

Материјали

  • Масло за уништувачи

    Масло за уништувачи

    периодични употреба на специјално масло за подмачкување уништувач и тој ќе љубов за долго време. Ако не подмачкувајте ја уништувач, тоа не може да го запре, бидејќи тоа може да изгори моторот и да се скапи корпата. 1 литар трае Прочитај повеќе
Нагоре ▲