Потрошни материјал

  • Уље за шредере

    Уље за шредере

    Периодично користите специјално уље за подмазивање шредера и он ће ради дуго. Ако не подмазати шредер, он може да заустави, јер може да гори мотор и да добити скупе канта за смеће. 1 литар потребно 1-3 година. Цела вест
Врх ▲