Консумативи

  • Масло за шредери

    Масло за шредери

    Използвайте периодично специално масло за смазване на шредери и той ще работи дълго. Ако не го смазвате, той може да спре, защото може да изгорите мотора и да получите едно скъпо кошче за отпадъци. 1 литър стига за около 1-2 към статията
Нагоре ▲